Pořadatelé

Pořadatel

  • Centrum molekulární biologie a genetiky IHOK, FN a LF MU Brno
  • Cytogenomická sekce Česko-slovenské biologické společnosti, z.s.
  • Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z.s.

Organizační a technické zajištění

  • SANOPHARM CZ s.r.o., Martinovská 257/111, 725 27 Ostrava - Plesná